ДГ "Славейче" Кюстендил

успешно реализирани проекти

ОДЗ „ Слаейче“ вече има страница в социапната мрежа Фейсбук.
   Идеята за изработка на страницата възниква при подготовката на проекта на тема „ Млади еколози“ , с който участваме в Националната програма „ За чиста околна среда - 2013
   От месец март 2013 година деца, учители, родители и приятели от ОДЗ „ Славейче“ успешно реализираме планираните дейности по изпълнение на проекта.
   Нашата страница във Фейсбук вече е активна и имаме своите приятели. Всеки желаещ може да я посети, да я разгледа и да се запознае с нашата дейност.
   Убедени сме, че страницата ни във Фейсбук ще ни помогне да намерим нови приятели - съмишленици в дейностите по опазване на околната среда.

На електронната ни страница и на тази във Фейсбук ние ще споделяме опита, придобит по време на реализация на проекта. От началото на реализиране на дейностите по проекта до сега ние - учителите и децата, заедно търсим най кратките, лесни и достъпни пътища за общуване с заобикалящата ни околна среда. Проведените занимания с децата, осъществените интерактивни игри и осъществяваната непосредствена дейност в двора на детското ни заведение, постави началото на придобиване на навици за грижи към природата и изработване на конкретни правила - за поведение на децата при общуване с цветята, билките, зеленчуците и всяко дърво.
  

Благодарни сме на родителите, учениците от ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“ - нашите приятели , на представители на различни институции и община Кюстендил, който ни оказват подкрепа . Особено сме признателни и към тяхното непосредствено участие в инициативите за почистване двора и района на ОДЗ „ Славейче“, в проведените съвместните обучителни занимания и в оказваната помощ по подготовка и провеждане на заключителната инициатива по проекта - „ Импресия в зелено“ - празничен концерт на ОДЗ „ Славейче“.

Вижте най-новото от нашия фейсбук или ни последвайте там!