ДГ "Славейче" Кюстендил

успешно реализирани проекти

За децата от ОДЗ „ Славейче“ вече има „стая“ на младите природозащитници. В нея ще се провеждат заниманията на клуб „ Млади еколози“ , с който детското заведение участва по проект от националната кампания „ За чиста околна среда“.

Стаята на младите природозащитници е напъно изградена. По мнението на децата тя е по – различна: използвани са различни материали за украса, изградени са кътове за провеждане на експерименти и образователни занимания. Има място за експониране на детското творчество. През месец април в нея се проведоха и различни детски игри ( дидактически, подвижни и сюжетно – ролеви с насоченост „екология“ ).

Ръководството на ОДЗ „ Славейче“ счита работата на клуб „ Млади еколози“ да продължи и занапред, като дейностите реализирани в проекта ще намерят своето място и в бъдещите планове за развитие на детското заведение.

Първите участници в клуб „ Млади еколози“  отправят своето  послание към всички настоящи и бъдещи  природозащитници.

На малките, големите и още по-големите момичета и момчета, които обичат природата, подаряваме нашите творби – рисунки, апликации и стихчета

Когато се намираме тук -  ние сме доволни и се радваме,защото се намираме в наша територия – тук всичко е чисто и „обитателите“ на нашето кътче   са на безопасно място .

С обич към растенията и животните  ние тук творим, правим експерименти, научаваме интересни неща за природата. Така, като членове на клуб „Млад еколог“ успяваме да изпълним основната си задача -  разбирателство на младия човек с природата и околните.

Искаме направените от нас експерименти, сътвореното от нас творчество  да докоснат всички посетители и  да ги вдъхновят... Във всичко написано и нарисувано тук от нас има вълшебство.

Докоснете се до него.

Пожелаваме Ви го!

Членовете на клуб „ Млад Еколог“