ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Т-айнствена тишина, тайнствено вълшебство...
Е-лате и вие, елате всички!
А-ктьорите са тук, актьорите вълшебници,
Т-еатърът започва, театърът - "Божество"!
Ъ-глите на този храм са пълни с радост.
Р-адвайте се всички - малки и големи

Росица Устапанова

 През месец май 2023 година децата от детска градина "Славейче" присъстваха на цирково представление. В двора на детската градина всички деца се забавляваха и с интерес се включиха в много фокуси и игри.
Ето вижте:

cirk-01
cirk-02
cirk-03
cirk-04
cirk-05
cirk-06
cirk-07
cirk-08
cirk-09
cirk-10
cirk-11
cirk-12
cirk-13
cirk-14
cirk-15
cirk-16
cirk-17
cirk-18
cirk-19