ДГ "Славейче"Щастливи деца - спокойни родители

Вторник, Декември 07, 2021

В първия учебен ден
става истинска промяна,
Всеки тръгва окрилен
със своята мечта голяма.
В първия учебен ден
звънва първият звънец.
Викваш със букет от прага:
-Колко съм пораснал, мамо!

Вергиния Генова

Учебната2021/2022 година бе открита от всички деца и учители в двора на централната сграда на ДГ - ул. "Гладстон" 17 с химна на РБългария. Поради епидемиологичната обстановка към момента, присъстваха само родители на децата, постъпващи за първи път в ДГ. Гости на празника бяха бивши учители. Децата бяха подготвили празнична програма с много песни и стихотворения. В словото си директорката на ДГ - Соня Сотирова подчерта, че "За всички нас - учители, родители, деца, 15 септември е едно ново начало, нови мечти и надежди. Учебната година започва в трудно време, но, заедно, ръка за ръка, ще се справим с предизвикателствата на времето, в което живеем."

На добър час!

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg

Пази от пожар