ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

29 юни – Национален ден на безопасността на движението по пътищата.

Целта на всички институции ( образователни, специализирани и др.), както и важната роля в поведението на родителите е :

Формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП) предоставя материали, с цел  подпомогане  и подобряване на обучението в областта на безопасността на движението по пътищата от най-ранна възраст.
Пътната безопасност има множество аспекти, които не могат да бъдат степенувани по важност. Въпреки това темата за децата и пътната безопасност е ключова за цялото общество.
Безопасността на децата на пътя често зависи от отговорността на техните родители. По тази причина ДАБДП подготвя редица информационни материали, с които Ви запознаваме

Нека всички заедно - учители и родители да опазим живота на децата
 Всеки един от нас си дава сметка колко е важно децата да познават основните правила за движение на пътищата!

На пътя животът е с предимство!

 

 
bdp-800x600-1
bdp-800x600-2
bdp-800x600-3
bdp-800x600-4