ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

До родителите на децата

от ДГ „СЛАВЕЙЧЕ“

гр. Кюстендил

ПОКАНА

от

СОНЯ СОТИРОВА – директор на ДГ „СЛАВЕЙЧЕ”, град Кюстендил

Уважаеми родители,

       На основание чл.11 и чл.12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища на МОН, Ви каня на

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

която ще се проведе по дати и часове, както следва:

Централна сграда:

ГРУПА ДАТА МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАС
1. „Калинка” 12.12.2016г. в групата 17.30 ч.
2. „Снежанка” 12.12.2016г. в групата 17.30 ч.
3. „Мечо Пух” 12.12.2016г. в групата 17.30 ч.
4. „Дребосъчета” 12.12.2016г. в групата 17.30 ч.

І адрес – ул. „Р.Цанева“ 12:

ГРУПА ДАТА МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАС
1. „Джудже” 12.12.2016г. в групата 17.30 ч.
2. „Мак” 12.12.2016г. в групата 17.30 ч.
3. „Кокиче” 12.12.2016г. в групата 17.30 ч.

ІІ адрес – ул. «Д.Дебелянов» 5:      

ГРУПА ДАТА МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАС
1. „Гъбка” 12.12.2016г. в групата 17.30 ч.

Родителската среща ще протече при следния дневен ред:

  1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет;
  2. Избор на членове на Обществения съвет;
  3. Текущи въпроси.

         Предварителна информация за правомощията на Обществения съвет можете да намерите на интернет - страницата на детското заведение.

С уважение,

СОНЯ СОТИРОВА

Директор на ДГ „Славейче“

Гр.Кюстендил

 

п.с. Поканата можете да изтеглите от тук: