ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

В детска градина " Славейче" е разработена План - програма за БДП - 2021 , съобразно План за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката и заповед РД09-660/15.03.2021 г. на министър Вълчев.