ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Централна база на  детска градина „Славейче“ има четири групи.

Помещава се в самостоятелна сграда с голям и добре оборудван със спортни съоръжения и кътове за игра двор, намираща се на ул. „Гладстон“ 17 в град Кюстендил. До месец септември 2013 година тази сграда се ползваше ,като общинска детска ясла, но с решение на ОС и заповед на кмета на община Кюстендил, са направени преобразования и сградата се приобщи към ОДЗ „Славейче‘, като централна база на детското заведение. Там се намират четири от групите на настоящата детска градина " Славейче", като една е градински – група „ Калинка“ и три яслени групи: „Дребосъчета“, „ Пате“, „Снежанка“.  В сградата има добре оборудвани занимални и отделни спални помещения за всяка група. Обособена е и млечна кухня, която приготвя храна за яслените групи и за деца( от 6 месеца до 3 години ), които не посещават групите на детското заведения ( кухня – майка ).