ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

ДГ „ Славейче“ – Кюстендил има собствена млечна кухня
Тя е
една от първите, изградени в града ни .Детска млечна кухня цели да подобри храненето на кърмачетата и малките деца, както и да и улесни родителите в отговорната задача за отглеждане на децата си. Чрез прецизен подбор на продуктите, от които се приготвя храната, ние се стремим да положим основите на здравия организъм, да създадем правилни хранителни навици и усет към качествения вкус.

Храната се приготвя от опитни специалисти. Менюто е създадено от специалист диетолог и отговаря на последните изисквания на МЗ от 2013г. (по точно наредба 2 от 09.2013. )

Детска млечна кухня приготвя и предоставя топла, здравословна и разнообразна храна за децата шест месеца до тригодишна възраст. Храната отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм

Храната се получава на раздавателен пункт , който се намира в централна база на детското заведение – ул. “Гладстон“ 17

Предлагаме ястията пасирани и непасирани, независимо на колкомесеца е вашето дете можете да заявите предпочитаната от вас консистенция на храната.    

Ако желает, може да се запознаете със седмичното меню, както с реда за заявка на храната и цени.