ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Детска градина  " Славейче" ( ДГ )  е  подготвителна институция в системата на народната просвета. В нея  се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Яслените групи на ДГса за деца от 10 месеца до 3 години.  

 

Документи за записване и постъпване

 

Необходими документи при ЗАПИСВАНЕ са:

 

1. Писмена молба или заявление, попълнено от родителите на място в детската градина;

 

2. Копие от акта за раждане на детето;

 

3. Документ, удостоверяващ наличие на предимство /оригинал и ксерокопие/;

 

4. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар (представя се при записване, но се връща на родителя);

 

5. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 година за имунизациите в Република България (имунизационният паспорт се представя при записване, но се връща на родителя).

 

Допълнителни документи преди ПОСТЪПВАНЕ на детето в детска градина:

 

1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детска градина;

 

2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детска градина;

 

3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина.