ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

 ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна  до 7-годишна възраст.

До 1август 2016г.  е ОДЗ " Славейче". Обединено детско заведение " Славейче" е приемник на ЦДГ " Славейче" . По решение на ОС на община Кюстендил и със заповед на Кмета на община Кюстендил от 1 октомври 2012 година  ЦДГ " Славейче" се преобразува в Обединено детско заведеное" Славейче" ( ОДЗ ). ЦДГ  “Славейче” получава своето име през 1994 г., когато се обединяват три детски градини – ЦДГ№.1,  ЦДГ№ 2 и ЦДГ№3.

От 1 септември 2013 година към детското заведение се приобщава общинска ясла и по настоящем ОДЗ " Славейче" се състои от централна база (бивша общинска ясла), намираща се на ул. " Гладстон" 17; филиал " Райна Цанева", намиращ се на ул. "Райна Цанева"12 и филиал "Димчо Дебелянов", намиращ сена ул. " Димчо Дебелянов"5 – Кюстендил.