ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

В ДГ ”Славейче” са създани условия възпитанието на децата да се осъществява в колектив от връстници - то носи научно обоснован характер, провежда се в създадена педагогическа среда и се осъществява от професионално подготвени специалисти