ДГ "Славейче" Кюстендил

документи

Документи - профил на купувача

Заповед 10/28.09.2022 на Директора на ДГ за прекратяване на на конкурсна процедура
Протокол от заседание на комисия за прекратяване на процедура - 26.09.2022
Заповед 247 за обявяване на класирането и определяне на изпълнителите на допълнителна педагогическа дейност - английски език за учебната 2021/2022 година
Протокол от 06.08.2021 г. за избор на изпълнители на допълнителна педагогическа дейност - английски език за учебната 2021/2022 година
Протоколи и заповеди за резултати от проведен конкурс за осъщестяване на допълнителни педагогически дейности през 2020/2021 уч. година
Заповед No 312/ 05.07 .2019 r. за избор на заявител по по схема “Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020_2020-2021 учебни години.
Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема “Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020 и 2020-2021 учебни години.
 
 
Powered by Phoca Download