ДГ “Славейче” - документи

Четвъртък, Юли 07, 2022
На горе

ДГ "Славейче" - финансов компонент (бюджет)

Начален бюджет за 2022г. на ДГ "Славейче" Кюстендил

Утвърден със заповед РД-00-467 от 14.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 31.03.2022 година
ДГ "Славейче" гр. Кюстендил - Оборотната ведомост към 31.12. 2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 31.12.2021 година
ДГ "Слaвейче" Кюстендил - касов отчет към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 31.03.2021 г.
 
 
Powered by Phoca Download

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg