ДГ "Славейче"

Щастливи деца - спокойни родители

Обновена централна сграда na ДГ „Славейче“.

На 01.11.2017 г., в деня на Народните будители, ДГ „Славейче“ тържествено отвори врати на обновената централна сграда. Същата бе санирана по проект на Община Кюстендил.
На състоялото се тържество присъстваха много гости, родители и деца – Кметът на Община Кюстендил, господин Паунов, зам.-кметовете господин Василев и госпожа Плачкова, ст.експертите по предучилищно образование и ОСО при РУО на МОН: госпожа М.Николова и Ан.Стоянова, директори на детски градини, учители.
Децата от подготвителна група „Калинка“ поздравиха гостите с кратка музикална програма, подготвени от своите учители: ст.учител Атанас Атанасов и ст.учител Валентина Илиева.
Отец Васил благослови всички присъстващи на празника и пожела много здраве и успех на целия колектив на детската градина и на децата, които я посещават.

c-baza-2018 01
c-baza-2018 02
c-baza-2018 03
c-baza-2018 04
c-baza-2018 05
c-baza-2018 06
c-baza-2018 07
c-baza-2018 08
c-baza-2018 09
c-baza-2018 10