Централна база „Гладстон“има общо четири групи

Сряда, Май 31, 2023

Група "Брезичка" - централна база "Гладстон"

Група „Брезичка“ е градинска група.

Децата се отглеждат и възпитават от персонал с състав:
Валентина Илиева - старши учител
Десислава Илиева - учител
Емилия Стамова – помощник възпитател

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
info-1000061@edu.mon.bg