Филиал „Райна Цанева“

има общо четири групи

В Деня на Земята (22.04.23 г.) осъществихме една съвместна инициатива на екипа, родителите и децата на група "Мак" -- участие в благотворителната кампания "Капачки за бъдеще".
Получихме Грамота за дарение, за което сърдечно благодарим!

 

Благотворителността възпитава у децата разбирането за добро и лошо, приучва ги към загриженост и толерантност, носи усещане за удовлетвореност. Включването в благотворителни инициативи изгражда личности, които не само ще даряват на света добрината си, но и ще бъдат ценени, обичани и уважавани.
Милосърдието не е отживелица, а уроците по доброта, сърдечност и безкористност се преподават най-добре с личен пример.
За втора поредна година показахме, че 'Заедно можем повече!'

badeste-1
badeste-3
badeste-4