Филиал „Райна Цанева“

има общо четири групи

Над гората сняг вали
Зайкогърло го боли.
И лежи сега в леглото
нека да лежи, защото
вчера, както си играл
цяла шепа сняг изял.

В началото на месец декември 2022 година децата от група "Мак" очакват първия сняг. Те направиха картини с много снежинки и красива елхичка.
Ето вижте:

snejinki-01
snejinki-02
snejinki-03
snejinki-04
snejinki-05
snejinki-06
snejinki-07
snejinki-08
snejinki-09
snejinki-10
snejinki-11
snejinki-12
snejinki-13
snejinki-14
snejinki-15
snejinki-16