Филиал „Райна Цанева“

има общо четири групи

На 28 юни 2022 година децата от група "Мак" участваха в Интерактивни игри и забавления в Детски отдел на библиотеката.
След четенето на любими детски книжки, децата изключително приятно бяха изненадани от интерактивния под за деца - едно от иновативните модерни решения. Съвременната информационна технология представлява хоризонтална интерактивна система под формата на под, който реагира на движението на човешкото тяло. Всяка свободна площ може да се трансформира в интерактивна повърхност с множество визуални ефекти.
Децата играха на различни забавни и познавателни игри: "открии разликите"; "нека да смятаме"; "морски свят" и други.
Благодарни сме за предоставената ни възможност да посетим и ползваме съвременни информационни технологии за интерактивни игри.

it-i-pod-01
it-i-pod-02
it-i-pod-03
it-i-pod-04
it-i-pod-05
it-i-pod-06
it-i-pod-07
it-i-pod-08
it-i-pod-09
it-i-pod-10
it-i-pod-11
it-i-pod-12
it-i-pod-13
it-i-pod-14
it-i-pod-15
it-i-pod-16
it-i-pod-17