Филиал „Райна Цанева“

има общо четири групи

 
През 2023 година  година темата за Деня на Земята е „Инвестираме в нашата планета“ - справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата.
През седмицата от 18 до 21 април 2023 година с децата от група "Кокиче " бе проведена беседа и презентация на тема: „ Нашата планета Земя“ . С тяхна помощ децата научиха как и защо трябва да опазваме нашата планета Земята.
А красивата ни природа и грижата за нея намериха отражение и в рисунките на децата от групата.
Ето вижте:
mome-1
mome-2
mome-3
mome-4
mome-5
mome-6
mome-7
mome-8