Филиал „Райна Цанева“

има общо четири групи

Незабравим ще остане за децата от група "Кокиче"  денят 14 декември 2022 година, тъй като  пристигна писмо от Дядо Коледа.

Дядо Коледа ги информира, че е получил техните писма и се подготвя  за среща с тях. Той отправя молба децата да бъдат много добри, ученолюбиви и трудолюбиви.