Централна база „Гладстон“има общо четири групи

Сряда, Май 31, 2023

Група "Калинка" - централна база "Гладстон"

Група „ Калинка“ е градинска група.

Децата се отглеждат и възпитават от персонал с състав:
Десислава Иванова Костова -старши учител
Борислава Владимирова Димитрова – учител
Мая Стаменова - помощник-възпитател

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
info-1000061@edu.mon.bg