Централна база „Гладстон“има общо четири групи

Вторник, Юни 06, 2023

Група "Дребосъчета" - централна база "Гладстон"

Група „ Дребосъчета“ е яслена група.

Най – малките деца се отглеждат и възпитават от персонал с състав:
Медицински сестри :
Рени Илиева
Здравка Томова
Помощник възпитател:
Гергана Рангелова

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
info-1000061@edu.mon.bg