Филиал „Райна Цанева“

има общо четири групи

През настоящата 2023 година темата за Деня на Земята е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на посвещаването на нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата.
Във връзка с тазгодишното отбелязване Деня на Земята в група „Джудже“ се проведе образователно занимание, включващо различни екологични дейности.
Проведената беседа и презентацията „Да пазим нашата планета“ обогатиха и разшириха представите и знанията на децата за опазване на околната среда.
Чрез различни еко-игри („Изхвърли в правилния контейнер“, „Екорингове“, „Вярно ли е това“, „Кой ще пострада от мръсната природа“, „Въздух, земя, вода“), малките природозащитници показаха, че знаят какво трябва да правят, за да не страда нашата планета.
Обичта към красивата ни природа и грижата за нея намериха отражение и в рисунките на нашите еко-любители.

planeta-01
planeta-02
planeta-03
planeta-04
planeta-05
planeta-06
planeta-07
planeta-08
planeta-09
planeta-10
planeta-11
planeta-12
planeta-13
planeta-14
planeta-15
planeta-16
planeta-17
planeta-18
planeta-19
planeta-20
planeta-21