Филиал „Райна Цанева“

има общо четири групи

  Станаха рано децата
Да боядисват яйцата.
Мама боите размива,
Всекиму в канче налива.
Любко червената иска,
Пешка за синята писка.
Гого се дига на пръсти,
Жълтата грабна чевръсто.
Най-подир за Лиляна

 

Само зелена остана.
Мама им сложи яйцата
И посъветва децата:
“Умни и мирни бъдете,
дрехите чисти пазете!”
Но щом тя вънка излезе,
Дяволът сякаш, че влезе:
Любко катурна боята

Право на Пешка в полата.
Тя запищя и с яйцето
Шибна го силно в лицето.

Гого при тях се завтече,
Но си белята навлече:
Двамата, кой както свари
Нему яда си стовари.
Бутнаха маси, столове,
Цапаха бузи, носове,
Викна да плаче Лиляна,

 Цяла в зелено заляна…
Мама отвори вратата
И що да види горката:
Изпотрошени яйцата,
Вапсани цели децата.

                   Елисавета Багряна

 

И тази година на Велики четвъртък - 13 април 2023 година джудженцата ни не нарушиха традицията и боядисаха чудно хубави яйца.Изработиха си и кошнички за тях.
Нека на Великден във всеки дом да има много светлина, топлина и безброй детски усмивки.
Песента на джуджетата е поздрав за всички!
Честито Възкресение Христово!

 

stanaha-01
stanaha-02
stanaha-03
stanaha-04
stanaha-05
stanaha-06
stanaha-07
stanaha-08
stanaha-09
stanaha-10