Филиал „Райна Цанева“

има общо четири групи

Поточе блика, извира
самичко в китна горица
и тихичко се провира
между зелена тревица.
Върви поточе игриво
край бърдо пусто и голо,
другарче стига шумливо,
че слиза бързо надолу.
И сляха двете тогава
студена бистра водица,
и рукна тозчас надолу
дълбоко буйна речица.

             Цанко Церковски
Децата от група „Джудже“ участваха в беседа-разговор на тема: „Водата – извор на живот“. С интерес чуха „Приказка за водата“, която ги пренесе в един вълшебен свят. Децата осъзнаха, че в истинският живот принц Замърсител са хората, които нехаят за бъдещето на Земята; принцеса Вода е водното богатство на планетата, а граф Пазител са онези, които се борят за чистотата на природата и водата.
Презентацията, която видяха, им помогна да научат, че животът на Земята е възникнал във вода и затова не е изненадващо, че всички живи същества на нашата планета се нуждаят от вода. Затова водата е не само жизнена необходимост. Тя е самият живот.
Децата схванаха, че всяка капка 💧 вода е от значение и има много начини да пестим водата. Разбраха още, че хората със своята дейност замърсяват водите в природата и това има много последици върху нас, животните, растенията и природните богатства, от които всички ние зависим.

Затова хората по света се обединяват за запазване на водата, а 22 март е обявен за Световен ден на водата.
Всичко, което научиха за водата, нейното значение, пестене и опазване, вдъхнови децата за творчество в изобразителната дейност. Извор от цвят и емоция е изложбата, съставена от детските рисунки.
Дейностите, в които участваха децата, оставиха незабравими впечатления, провокации, стремежи и те проумяха колко е важно да пазят ВОДАТА.

 

 

kapka-01
kapka-02
kapka-03
kapka-04
kapka-05
kapka-06
kapka-07
kapka-08
kapka-09
kapka-10
kapka-11
kapka-12
kapka-13
kapka-14
kapka-15
kapka-16
kapka-17
kapka-18
kapka-19
kapka-20