Сряда, Май 31, 2023

Проект „Детската градина – еко-център”

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА

ПО ПРОЕКТ НА ОДЗ „СЛАВЕЙЧЕ”, ГР. КЮСТЕНДИЛ,
ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2016 г.” НА МОСВ И ПУДООС
НА ТЕМА: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

 Природата в Кюстендилския регион – защитени местности;  
Интересни растения и животни в нашия край;  
 Как да се грижим за опазване на природата;  
Знаете ли, че...?  
Дейности по проекта;  
От учители за учители - презентации, дидактически материали и др.;  
Очаквани резултати и устойчивост на проекта.  

 

Електронната платформа, включва електронни книги и албуми, интернет - базирана галерия от снимки и презентации, любопитни факти за флората и фауната в защитените територии в Кюстендилския регион. Същите ще се използват от учителите в нашето ОДЗ, други детски заведения, както и от родители.

Малко от нас се спират да погледнат залеза на огненото слънце, да послушат песента на птиците, да помиришат красивите цветя. Но нашите деца вече го правят!

Подкатегории