Сряда, Август 05, 2020

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Стартира проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

На 16 май 2019 г. в детска градина "Славейче" стартира проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 година.
 
 
 
Предлагаме Ви да се запознаете с дейностите по проекта, като разгледате  следната презентация: