Вторник, Ноември 12, 2019

С празничен концерт под надслов "Планетата е само една" приключиха дейностите по проект „Детската градина – еко-център”.

На 28.10.2016 г. в залата на Общински театър Кюстендил децата и техните учители показаха какво са научили по време на изпълнение на проекта.

Равносметката е положителна: Изпълнени са всички планирани дейности, децата са получили нови знания и умения за грижи за олазване на природата.

Еднсременно с това е изградена електронна платформа по проекра (намираща се на сайта на детската градина), кочто позволява и други деца, учители и родители да се запознаят с хай-характерните раститрлни и животински видове в Кюстендилския регион.

Децата на Детска градина "Славейче" Кюстендил са малките еколози в своята група, а навярно и бъдещите еколози на Кюстендил, страната ни, а защо не и на света?

Всичко това може да се види в презентацията тук: