ДГ "Славейче"успешно реализирани проекти

Събота, Юли 11, 2020

Проекти

Още статии ...

  1. Проекти на ДГ

Подкатегории

Проект „Детската градина – еко-център”

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА

ПО ПРОЕКТ НА ОДЗ „СЛАВЕЙЧЕ”, ГР. КЮСТЕНДИЛ,
ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2016 г.” НА МОСВ И ПУДООС
НА ТЕМА: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

 Природата в Кюстендилския регион – защитени местности;  
Интересни растения и животни в нашия край;  
 Как да се грижим за опазване на природата;  
Знаете ли, че...?  
Дейности по проекта;  
От учители за учители - презентации, дидактически материали и др.;  
Очаквани резултати и устойчивост на проекта.  

 

Електронната платформа, включва електронни книги и албуми, интернет - базирана галерия от снимки и презентации, любопитни факти за флората и фауната в защитените територии в Кюстендилския регион. Същите ще се използват от учителите в нашето ОДЗ, други детски заведения, както и от родители.

Малко от нас се спират да погледнат залеза на огненото слънце, да послушат песента на птиците, да помиришат красивите цветя. Но нашите деца вече го правят!

Проект 'Малки еколози'

През месец март 2013 година ОДЗ „ Славейче“ започна реализацията на дейностите от проект „ Малки еколози“.

С радост и мого ентусиазъм за реализиране на дейности по проекта, приехме новината от ПУДООС, че нашият проект „ Малки еколози“ от националната кампания „За чиста околна среда 2013 г“ е сред одобрените.

В реализирането на проекта участие вземат:

  • Деца – от подготвителни групи ( пет и шест годишни )
  • Учители и част от непедагогическия персонал
  • Ръководството на детското заведение
  • Родители – всички, които проявяват желание и готовност да участват доброволно
  • Ученици, членове на клуб „ Млад еколог“, изграден към ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – Кюстендил.
  • Общественици, ръководители и представители на различни институции в град Кюстендил – приятели на ОДЗ „ Славейче“.

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg