ДГ "Славейче"Щастливи деца - спокойни родители

Неделя, Април 05, 2020

 

Уважаеми родители,

Каним Ви на родителски срещи.

Срещите ще се проведат на определените дати и час в съответната група на детето Ви и ще протекат при следния дневен ред:

  1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет;
  2. Запознаване на родителите/настойниците с организацията при водене на протокола на срещата;
  3. Избор и излъчване на двама представители от всяка група, които ще участват във втори етап – събранието на родителите, за окончателния избор на членове на Обществения съвет;
  4. Избор на резервни членове от групите.

Вижте графика за провеждане на родителските срещи тук

 

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg

Пази от пожар