Неделя, Септември 22, 2019

Д Н Е В Е Н      Р Е Ж И М

 П О Д Г О Т В И Т Е Л Н А    Г Р У П А

Всеки работен ден ОДЗ "Славейче" е отворено от 6.30 до 18.30 часа.

Прием на децата и дейност по желание 6.30 ч. - 8.20 ч.
Утринна гимнастика 8.20 ч. - 8.30 ч.
Закуска 8.30 ч. - 9.00 ч.
Регламентирани педагогически ситуации по програма 9.30ч. -  10.30 ч.
Допълнителни дейности по интереси /извън ДОИ/ 10.30 ч. - 11.20 ч.
Игрова дейност, разходки 11.20 ч. - 12.00 ч.
Обяд 12.00 ч. - 12.45 ч.
Следобедна почивка 13.00 ч. - 15.00 ч.
Закуска 15.00 ч. - 15.30 ч.
Педагогически ситуации 15.30 ч. - 15.30 ч.
Допълнителни дейности по интереси /извън ДОИ/ 15.30 ч. - 16.30 ч.
Занимания по избор /игра на двора или в занималнята/ и изпращане 16.30 ч. - 18.30 ч.

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg

Пази от пожар

Pazi rekoltata 1