Неделя, Септември 22, 2019

Скъпи родители,
Предлагаме Ви актуална информация за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, предоставена от Държавна агенция за защита на детето и МОН, както следва:
 - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - Карта на лицензираните доставцичи на социални услуги за подкрепа на деца и семейста
- Информация за социалните услуги в общността за децата
 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
Надяваме се информацията да Ви бъде полезна и при необходимост да се ползва.

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg

Пази от пожар

Pazi rekoltata 1