Неделя, Септември 22, 2019

До края на годината предстои изграждането на обществен съвет ( ОС ) на детската градина . Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската
градина  и за граждански контрол на управлението им.
ОС се изгражда на основание чл. 270 от Закона за предучилищното и
училищното образование. Дейностите на ОС, както и начина и етапите на създаването и устройството му са регламентирани с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Предстои свикване на срещи на родителите и на обществения съвет, за което ще Ви информираме своевременно.

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg

Пази от пожар

Pazi rekoltata 1