Четвъртък, Декември 08, 2022

Безопасност на движение по пътищата - БДП

На улицата има строги правила

На улицата има строги правила
и трябва да ги спазват
послушните деца!

Оглеждай се, внимавай,
преди да пресечеш,
а видиш ли червено-
на място да се спреш!

Щом светне светофарът в зелена светлина
минавам със усмивка,
но с мама за ръка.

Теодора Вълева

През месец ноември 2022 година децата от група "Гъбка" се запознаха с правилата за пресичане на пешеходна пътека.Tе запомниха, че трябва да застанат на безопасно място на тротоара, да се огледат и при зелена светлина на сфетофара да преминат, а колите да са спрели.

 

След обсъждането на специално подготвената презентация, те оцветиха рисунки и направиха изложба на таблото в групата.
Ето вижте: