ДГ “Славейче” - документи

Неделя, Септември 22, 2019
На горе

ДГ "Славейче" - документи ДГ

СТРАТЕГИЯ 2016-2020

СТРАТЕГИЯ

 ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „СЛАВЕЙЧЕ”, ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН 2016-2017

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В ОДЗ „СЛАВЕЙЧЕ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 г.

ПРАВИЛНИК 2016-2017

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ

В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

Покана за родителски срещи за учредяване ОС на ДГ
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

В изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.
ДГ "Славейче" Кюстендил предоставя тази административнa услугa.

 
 
Powered by Phoca Download

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg