ДГ "Славейче"Щастливи деца - спокойни родители

Неделя, Май 31, 2020

 Децата се възпитават и обучават чрез преднамерени и непреднамерени педагогически ситуации, реализирани в занимания и различни видове игри с тях – подвижни, дидактични, сюжетно- ролеви и т.н. В зависимост от възрастовата група заниманията варират между 9 и 12 седмично.

ДГ “Славейче” е посещавана от 230 деца, разпределени в 10 групи, (определени по възрастов принцип ) от които 3 яслени и 7 градинси, а от тях 3 подготвителни.

 Екипът на ДГ “Славейче” е с висока квалификация, която непрекъснато се повишава в съответствие с европейските изисквания и съвременните тенденции в предучилищното възпитание.

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg