ДГ "Славейче"Щастливи деца - спокойни родители

Неделя, Май 31, 2020

В ДГ ”Славейче” са създани условия възпитанието на децата да се осъществява в колектив от връстници - то носи научно обоснован характер, провежда се в създадена педагогическа среда и се осъществява от професионално подготвени специалисти

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg