ДГ "Славейче" Кюстендил

документи

ДГ "Славейче" - финансов компонент (бюджет)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 30.06.2023 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 31.03.2023 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 31.12.2022 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 30.09.2022 година
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 30.06.2022 година
Начален бюджет за 2022г. на ДГ "Славейче" Кюстендил

Утвърден със заповед РД-00-467 от 14.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Славейче" гр.Кюстендил към 31.03.2022 година
 
 
Powered by Phoca Download