Филиал „Райна Цанева“има общо четири групи

Четвъртък, Декември 08, 2022

Група "Мак" - филиал "Райна Цанева"

Група „Мак“ е градинска  група.

Децата се отглеждат и възпитават от персонал с състав:
Румяна Янчева  – старши  учител
Ива Тасева  –  учител
Тонка Андрейчева – помощник възпитател

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg