Филиал „Димчо Дебелянов“има общо две групи

Сряда, Май 31, 2023

Група "Гъбка" - филиал "Димчо Дебелянов"

Група "Гъбка" е разновъзрастова група.

Децата се отглеждат и възпитават от персонал в състав:
Цветелина Асенова- старши учител
Мария Атанасова- учител
Драганка Гъгнева- помощник възпитател
Мая Станчева - помощник възпитател

 

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
info-1000061@edu.mon.bg