Филиал „Димчо Дебелянов“има общо две групи

Петък, Януари 22, 2021

Група "Гъбка" - филиал "Димчо Дебелянов"

Група „ Гъбка“ е градинска подготвителна група.

Децата се отглеждат и възпитават от персонал с състав:
Росица Иванова  – старши  учител
Цветанка Асенова  –  учител
Драганка Гъгнева – помощник възпитател

Допълнителна информация

ДГ “Славейче” е общинско детско заведение за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месечна до 7-годишна възраст

ОДЗ Славейче
Адрес
ДГ "Славейче" Кюстендил
ул. „Гладстон“ 17
Кюстендил, ПК 2500, БЪЛГАРИЯ
dg_slaveiche@abv.bg